image

حقایق جالب درباره ی حافظه

خافظه محلی است که اطلاعات را بایگانی می کند و زمانی که اطلاعاتی به آن وارد می شود آنها را بایگانی می کند البته همه حافظه در ذهن شما باقی نمی ماند.برخی از آنها زود آنقدر واضح هستند انگار همین حالا رخ داده است و برخی دیگر از آنها دور و فراموش شده از ذهن Read More